Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : ANA GİRİŞLERE OTOMATİK KAPI YAPIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Tarihi : 26/04/2021 - 11:00

ANA GİRİŞLERE OTOMATİK KAPI YAPIMI İŞİ  

AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Ana Girişlere Otomatik Kapı Yapımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 718298

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu     

 

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Ana Girişlere Otomatik Kapı Yapımı İşi                                                                     

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 26.04.2021 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 26.04.2021 Saat: 10:30

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Teklif edilen malzemenin marka-model bilgisi, teknik detay veya katalogları

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Malzeme / Yer Görme Belgesi (imzalı ve kaşeli)

•Geçici Teminat Mektubu 

•Soru-Cevap Formu

•Çevre ve İSG Teknik Şartnamesi 

•Satınalma Sözleşmesi Taslağı ve Ekleri

•Yetkili satıcı Belgesi (Temsilcilik Belgesi)

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

Yer Görme Belgesi (imzalı ve kaşeli) (İhale konusu yer 15.04.2021  Saat 14:00 – PERŞEMBE günü  TUZLA  kampüsümüzde İstekliler tarafından gezilerek incelenebilecek ve yer görme belgeleri yetkili kişilerden alınacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul edilmeyecektir.)

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2021/718298 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 200 TL ( İkiyüzTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 

 

 

Ek dosyalar