Ana içeriğe atla
TR EN

Procurement Notice Detail

İlan Adı : SAKIP SABANCI MÜZESİ FOTOSELLİ WC VİTRİFİYELERİ TEMİN VE MONTAJ İŞLERİ
İlan Tarihi : 13/08/2020 - 11:00

SAKIP SABANCI MÜZESİ FOTOSELLİ WC VİTRİFİYELERİ TEMİN VE MONTAJ İŞLERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Fotoselli WC Vitrifiyeleri Temin ve Montaj İşleri Hizmet Alımı Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2020 / 664096

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 24

c.Elektronik e-posta adresi: tarkan.kutlu@sabanciuniv.edu      

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Fotoselli WC Vitrifiyeleri Temin ve Montaj İşleri Hizmeti Alımı                                                                                                       

b.Teslim Yeri: Sakıp Sabancı Müzesi – Emirgan / İstanbul

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Toplantı Odası G021

b.Tarih ve saati: 13.08.2020 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 13.08.2020 Saat: 11:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri

•İşçi Sağlığı ,İş Güvenliği ve Çevre Plan Şartnamesi

•Malzeme ve Yer Görme Belgesi (İhale konusu yer 07.08.2020 Saat 11:00 – CUMA günü  Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Caddesi No:42 Sarıyer / İstanbul adresinde İstekliler tarafından gezilerek incelenebilecek ve yer görme belgeleri yetkili kişilerden alınacaktır. Yer Görme toplantısına katılmayan isteklilerden teklif kabul edilmeyecektir.)

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarf olarak yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Teklif edilen malzemenin marka, model, teknik detay ve katalog bilgileri

•Teklif edilen ürünün DIN ve TSEK belgeleri

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2020/664096 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 200 TL (İkiyüzTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-  Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek dosyalar