Ana içeriğe atla
TR EN

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılabilir. Özel öğrenci olarak başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak
  • Kayıtlı olunan Üniversitenin ilgili fakülte ya da enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak,

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir.

 Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Sabancı Üniversitesi’nde açılan derslere ve ders programına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilmektedir:

https://bannerweb.sabanciuniv.edu/

Başvuru için Gerekli Belgeler

1- Kayıtlı olunan kurumdan alınan özel öğrencilik onay belgesi: Alınacak dersler için, lisans seviyesinde kayıtlı olunan fakülte kurulunun; lisansüstü seviyede ise kayıtlı olunan enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belgedir.

2- Başvuru Formu: Kişisel bilgiler ile alınması planlanan ders bilgilerinin ve başvuru sahibinin fotoğrafının yer aldığı online formdur.

Başvuru formunu doldurmadan önce derslerin öğretim üyelerinden (lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatöründen) onay alınması gerekir. İlgili öğretim üyelerine, ekte öğrencinin üniversitesinden almış olduğu transkript yer alacak şekilde e-mail gönderilerek onay istenmelidir. Öğretim üyelerinin onay e-mailleri başvuru formuna eklenmelidir.

Özel öğrenci başvuru formu için tıklayınız.

3. Transkript: Kayıtlı bulunulan yükseköğretim kurumundan alınacak not dökümüdür.

4. Başvuru ücreti: 675 TL'dir. Başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra gelen e-mailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir.

Başvuru ücreti, ilgili dönem için bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

5. Yabancı Dil Belgesi
  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adayların başvurusu için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.**

(*) Lisans dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

(**) Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

6. Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

7. Ders Durum Belgesi: Kayıtlı olunan üniversiteden ilgili dönem için ders alınıp alınmadığını gösteren resmi belgedir. İlgili kurum tarafından bu bilgi, öğrenci belgesine eklenerek ders durum belgesine ayrıca ihtiyaç duyulmadan sağlanabilir. İlgili belgede (ya da öğrenci belgesinde) aday öğrencinin dönem ders kaydı bulunup bulunmadığı mutlaka belirtilmelidir. 

8. Ücret Belgesi (Yalnızca lisans öğrencileri için geçerlidir): Lisans dersi almak isteyen ve Vakıf Üniversitesinde kayıtlı olan öğrencilerin bu belgeyi üniversitelerinin yetkili birimlerine imzalatarak Sabancı Üniversitesi’ne iletmeleri gerekir. Belge için tıklayınız.

9.Ücret ve Ödemeler

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Madde 22’nin 4’üncü fıkrası gereğince; Güz ve Bahar dönemlerinde özel öğrencilik kapsamında ders alacak lisans öğrencileri için aşağıda yer alan uygulama esasları geçerli olup; lisansüstü öğrenciler ders başına ücrete tabidir:

1- Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans öğrencileri:

  • Başvurulan dönem için kayıtlı olduğu üniversitede ders kaydı olmayan, ücretli veya indirimli okuyan öğrencilerin kayıtlı olduğu üniversiteye ödemiş olduğu öğrenim ücretinin %80’i, kayıtlı olduğu vakıf üniversitesi tarafından özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu Sabancı Üniversitesi (SÜ)’ne aktarılır. Öğrencinin SÜ' de kayıtlı olduğu ders sayısına karşılık olarak, karşı kurumdan tahsil edilen tutarın, SÜ' de ilgili dönem için belirlenen ders başına toplam ücretten düşük olması halinde, fark tutar öğrenciden tahsil edilir.
  •  Başvurulan dönem için kayıtlı olduğu üniversitede ders kaydı olan öğrenciler ders başına ücret öder.
  • Tam burslu öğrenciler sadece ders başına ücret öder.

2-Devlet üniversitelerinde kayıtlı olan veya ÖSYM kılavuzunda yer almayan yurt dışındaki üniversitelerde kayıtlı olan lisans öğrencileri sadece ders başına ücret öder.

3- Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler lisansüstü dersler için ders başına ücret öder.

4- Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve farklı bir üniversitede kaydı bulunan, yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu’ nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

5- Başvuru Ücreti: 675 TL.

6- Ders Başına Ücret: 51.000 TL.

 

2023-2024 Akademik Yılı İçin Önemli Tarihler

Güz Dönemi
 Lisans & lisansüstüIT, DA, ETM, CYSECMBAMiFPMBA, PBAN, EMBA, MSART
Son Başvuru Tarihi08 Eylül 202308 Eylül 202308 Eylül 202308 Eylül 202308 Eylül 2023
Ücret Ödeme Son Günü22 Eylül 202329 Eylül 202322 Eylül 202315 Eylül 202220 Eylül 2023
Kayıt Tarihleri22 Eylül 202329 Eylül 202322 Eylül 202315 Eylül 202220 Eylül 2023
Derslerin Başlaması25 Eylül 202330 Eylül 202325 Eylül 202318 Eylül 202322 Eylül 2023 / 03 Ekim 2023 (PBAN)

Bahar Dönemi
 Lisans & lisansüstüIT, DA, ETM, CYSECMBAMiFPMBA, PBAN, EMBA, MSART
Son Başvuru Tarihi5 Şubat 202426 Ocak 20245 Şubat 202426 Ocak 202426 Ocak 2024
Ücret Ödeme Son Günü09 Şubat 202426 Ocak 202409 Şubat 202410 Şubat 202402 Şubat 2024
Kayıt Tarihleri09 Şubat 202426 Ocak 202409 Şubat 202410 Şubat 202402 Şubat 2024
Derslerin Başlaması15 Şubat 202427 Ocak 202415 Şubat 202410 Şubat 202410 Şubat 2024 / 6 Şubat 2024 (PBAN)
Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL