DİNLE

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Başvuru için Gerekli Belgeler

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip ya da Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgiliFakülte/Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

1. Başvuru Formu:

Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığı başvuru formu.

Başvuru formunu doldurduktan ve kayıt yaptırmak istediğiniz ders bilgilerini form üzerinde belirttikten sonra derslerin öğretim üyelerine imzalatmanız(lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatörü imzası da gereklidir.) gerekir. Lütfen imza almak için öğretim üyelerini önceden arayınız.

2. Transkript:

Yükseköğreniminize halen devam ediyorsanız kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan, mezun olduysanız mezun olduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript.

Sabancı Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olup transkriptinizde mezuniyet tarihinin belirtilmemesi durumunda mezun olduğunuza dair kurumdan alacağınız bir belgeyi ya da diplomanızın noter onaylı fotokopilerini eklemeniz gereklidir.

3. Dekont:

Özel öğrenci başvuru ücretinin (170 TL), Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba ödendiğini gösteren isminizin de belirtildiği banka dekontu.

Başvuru ücreti bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

4. Yabancı Dil Belgesi:

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören veya mezun adaylar için, başvuru için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,

  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

5. Öğrenci Belgesi:

Lisans dersi almak isteyen öğrenciler için, hala kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Ders programı için tıklayın.(Ders programı 27 Ağustos 2018 tarihinde kesinleşecektir.)

(*)Lisans dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba) 170 TL
Ders kayıt ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba) 4400TL*

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına tam veya yarı zamanlı olarak kayıtlı olmayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında güz ve bahar dönemlerinde açılan dersler için, BT, DA, ETM, CYSEC, PMBA ve EMBA programlarında ise güz, bahar ve yaz dönemlerinde açılan dersler için ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır.Bu kapsamdaki indirimden lisans mezunları, sadece lisans dersleri için; lisansüstü mezunları ise tüm dersler için yararlanabilirler.

  • Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Mezunlar zorunlu dönemlerde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Dönemi"nde ise en fazla 1 ders alabilirler.

Ödemeler

Peşin ödeme, Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesi aracılığıyla Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı (IBAN: TR07 0004 6007 1388 8000 0487 54) hesaba öğrenim ücreti peşin olarak ödenir. Ödeme sırasında size kolaylık sağlamak amacıyla aşağıdaki formu indirebilirsiniz:

Ücret Ödeme Formu

Taksitli ödeme isteğinize bağlı ve 7 haftalık yaz dönemi hariç diğer dönemlerde lisans ve lisansüstü dersi alacak özel öğrenciler ve Temel Geliştirme Yılı özel öğrenci öğrenim ücretleri için geçerlidir.

Taksitli ödeme hakkında detaylı bilgi

2018-2019 Akademik Yılı İçin Önemli Tarihler

Güz Dönemi

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM, CYSEC

MBA, MiF

PMBA

EMBA

Son Başvuru Tarihi

14 Eylül 2018

07 Eylül 2018

09 Ağustos 20178

09 Ağustos 2018

17 Ağustos 2018

Ücret Ödeme Son Günü

21 Eylül 2018

05 Ekim 2018

14 Eylül 2018

12 Eylül 2018

19 Eylül 2018

Kayıt Tarihleri

21 Eylül 2018

05 Ekim 2018

14 Eylül 2018

12 Eylül 2018

19 Eylül 2018

Derslerin Başlaması

24 Eylül 2018

06 Ekim 2018

17 Eylül 2018

14 Eylül 2018

21 Eylül 2018

Derslerin Sona Ermesi

28 Aralık 2018

12 Ocak 2019

28 Aralık 2018

26 Ocak 2019

19 Ocak 2019

Dönem Sonu Sınavları

02-12 Ocak 2019

14-19 Ocak 2019

29 Aralık 2018-05 Ocak 2019

01-02 Şubat 2019

25-26 Ocak 2019

Bahar Dönemi

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM, CYSEC MBA, MiF EMBA PMBA
Son Başvuru Tarihi 30 Ocak 2019 23 Ocak 2019 11 Ocak 2019 25 Ocak 2019 25 Ocak 2019
Ücret Ödeme Son Günü 28 Ocak 2019 21 Ocak 2019 09 Ocak 2019 23 Ocak 2019 23 Ocak 2019
Kayıt Tarihleri 28 Ocak 2019 21 Ocak 2019 09 Ocak 2019

23 Ocak 2019

23 Ocak 2019
Derslerin Başlaması 11 Şubat 2019 02 Şubat 2019

11 Şubat 2019

04 Şubat 2019

08 Şubat 2019 13 Şubat 2019
Derslerin Sona Ermesi 17 Mayıs 2019 11 Mayıs 2019

17 Mayıs 2019

24 Ağustos 2019 03 Ağustos 2019
Dönem Sonu Sınavları 20-31 Mayıs 2019 13-17 Mayıs 2019

20-24 Mayıs 2019

28-29 Ağustos 2019 16-17 Ağustos 2019
Dinle