DİNLE

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Başvuru için Gerekli Belgeler

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip ya da Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgiliFakülte/Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

1. Başvuru Formu: 

Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığı başvuru formu.

Başvuru formunu doldurduktan ve kayıt yaptırmak istediğiniz ders bilgilerini form üzerinde belirttikten sonra derslerin öğretim üyelerine imzalatmanız gerekir. Lütfen imza almak için öğretim üyelerini önceden arayınız.

2. Transkript: 

Yükseköğreniminize halen devam ediyorsanız kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan, mezun olduysanız mezun olduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript. 

Sabancı Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olup transkriptinizde mezuniyet tarihinin belirtilmemesi durumunda mezun olduğunuza dair kurumdan alacağınız bir belgeyi ya da diplomanızın noter onaylı fotokopilerini eklemeniz gereklidir.

3. Dekont: 

Özel öğrenci başvuru ücretinin (140 TL), Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba ödendiğini gösteren isminizin de belirtildiği banka dekontu.

Başvuru ücreti bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

4. Yabancı Dil Belgesi: 

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören veya mezun adaylar için, başvuru için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,

  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

5. Öğrenci Belgesi:

Lisans dersi almak isteyen öğrenciler için, hala kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Ders programı için tıklayın.(Ders programı 24 Ağustos 2017 tarihinde kesinleşecektir.)

(*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba) 140 TL
Ders kayıt ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba) 3400TL*

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına tam veya yarı zamanlı olarak kayıtlı olmayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında güz ve bahar dönemlerinde açılan dersler için, BT ve EMBA programlarında ise güz, bahar ve yaz dönemlerinde açılan dersler için ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır.Bu kapsamdaki indirimden lisans mezunları, sadece lisans dersleri için; lisansüstü mezunları ise tüm dersler için yararlanabilirler.

  • Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.
  • Mezunlar zorunlu dönemlerde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Dönemi"nde ise en fazla 1 ders alabilirler.
     

Ödemeler

Peşin ödeme, Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesi aracılığıyla Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı (IBAN: TR07 0004 6007 1388 8000 0487 54) hesaba öğrenim ücreti peşin olarak ödenir. Ödeme sırasında size kolaylık sağlamak amacıyla aşağıdaki formu indirebilirsiniz:

Ücret Ödeme Formu

Taksitli ödeme isteğinize bağlı ve 7 haftalık yaz dönemi hariç diğer dönemlerde lisans ve lisansüstü dersi alacak özel öğrenciler ve Temel Geliştirme Yılı özel öğrenci öğrenim ücretleri için geçerlidir.

Taksitli ödeme hakkında detaylı bilgi

2017-2018 Akademik Yılı İçin Önemli Tarihler

Güz Dönemi

 

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM

MBA, MiF

PMBA

EMBA

MP

Son Başvuru Tarihi

08 Eylül 2017

 

08 Eylül 2017

 

10 Ağustos 2017

 

10 Ağustos 2017

 

18 Ağustos 2017

 

08 Eylül 2017

 

Ücret Ödeme Son Günü

15 Eylül 2017

06 Ekim 2017

14 Eylül 2017

14 Eylül 2017

21 Eylül 2017

06 Ekim 2017

Kayıt Tarihleri

15 Eylül 2017

06 Ekim 2017

14 Eylül 2017

14 Eylül 2017

21 Eylül 2017

06 Ekim 2017

Derslerin Başlaması

18 Eylül 2017

07 Ekim 2017

                               

18 Eylül 2017

 

 

15 Eylül 2017

 

22 Eylül 2017

07 Ekim 2017

Derslerin Sona Ermesi

22 Aralık 2017

13 Ocak 2018

29 Aralık 2017

27 Ocak 2018

20 Ocak 2018

13 Ocak 2018

Dönem Sonu Sınavları

23 Aralık 2017 -05 Ocak  2018

15-20 Ocak 2018

30 Aralık 2017-06 Ocak 2018

02-03 Ocak 2018

26-27 Ocak 2018

15-16 Ocak 2018

 

Bahar Dönemi

 

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM MBA, MiF EMBA MP
Son Başvuru Tarihi 24 Ocak 2018 24 Ocak 2018 12 Ocak 2018 26 Ocak 2018 19 Ocak 2018
Ücret Ödeme Son Günü 02 Şubat 2018 01 Şubat 2018 20 Ocak 2018 08 Şubat 2018 02 Şubat 2018
Kayıt Tarihleri 02 Şubat 2018 01 Şubat 2018 20 Ocak 2018 08 Şubat 2018 02 Şubat 2018
Derslerin Başlaması 05 Şubat 2018 03 Şubat 2018

22 Ocak 2018

05 Şubat 2018

 

09 Şubat 2018 03 Şubat 2018
Derslerin Sona Ermesi 18 Mayıs 2018 12 Mayıs 2018

11 Ağustos 2018

18 Mayıs 2018

 

11 Ağustos 2018 26 Ağustos 2018
Dönem Sonu Sınavları 21 Mayıs-01 Haz. 2018 14-18 Mayıs 2018

14-15 Ağustos 2018

21-25 Mayıs 2018

 

17-18 Ağustos 2018 13 Eylül 2018