Facebook
DİNLE

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Başvuru için Gerekli Belgeler

Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda lisans programında kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik programında öğrenci olmak

gerekir.

Kayıtlı olduğu fakültenin kurulu veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını almak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir.

Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

1. Başvuru Formu:

Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in yer aldığı başvuru formu.

Başvuru formunu doldurmadan önce derslerin öğretim üyelerinden (lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatöründen) onay alınması gerekir. İlgili öğretim üyelerine, ekte öğrencinin üniversitesinden almış olduğu transkript yer alacak şekilde email gönderilerek onay istenmelidir. Öğretim üyelerinin onay emailleri başvuru formuna eklenmelidir.

Özel öğrenci başvuru formu

2. Transkript:

Kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript.

3. Kayıtlı olduğu fakülte veya enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı: Alınacak dersler için, lisans öğrencilerin kayıtlı olduğu fakülte kurulunun; lisansüstü öğrencilerin ise kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayını gösteren resmi belge.

4. Başvuru ücreti:

300TL tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen emailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir

Başvuru ücreti ilgili dönem için bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

5. Yabancı Dil Belgesi:

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören adayların başvurusu için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.
  • Lisansüstü ders almak için Eğitim dili tamamıyla İngilizce olmayan programlardan başvuran adayların lisansüstü program başvuru koşullarındaki belgelerden birini sağlamaları gerekir.**

(*) Lisans dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

(**) Lisansüstü dersleri için İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

6. Öğrenci Belgesi:

Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan öğrenci belgesi.

Sabancı Üniversitesi’nde açılan dersleri aşağıdaki link üzerinden görebilirsiniz.

Ders programı.

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba) 300 TL
Ders başına ücret (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba) 8.748TL*

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına kayıtlı olmayan ve yukarıdaki koşulları sağlayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında açılan dersler için, ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır. Mezunlar aynı akademik yılın Güz ve Bahar dönemlerinde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Okulu"nda ise en fazla 1 ders için bu indirimden yararlanabilirler. Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

2021-2022 Akademik Yılı İçin Önemli Tarihler

Güz Dönemi

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM, CYSEC

MBA

PBAN, MiF, EMBA

PMBA

Son Başvuru Tarihi

13 Eylül 2021

13 Eylül 2021

13 Eylül 2021

13 Eylül 2021

13 Eylül 2021

Ücret Ödeme Son Günü

24 Eylül 2021

1 Ekim 2021

24 Eylül 2021

1 Ekim 2021

1 Ekim 2021

Kayıt Tarihleri

24 Eylül 2021

1 Ekim 2021

24 Eylül 2021

1 Ekim 2021

1 Ekim 2021

Derslerin Başlaması

27 Eylül 2021

2 Ekim 2021

27 Eylül 2021

5 Ekim 2021(PBAN)

2 Ekim 2021(MiF)

4 Ekim 2021(EMBA)

2 Ekim 2022

Bahar Dönemi

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM, CYSEC MBA PBAN, MiF, EMBA PMBA
Son Başvuru Tarihi 21 Ocak 2022

21 Ocak 2022

21 Ocak 2022

21 Ocak 2022

21 Ocak 2022
Ücret Ödeme Son Günü 11 Şubat 2022 21 Ocak 2022

11 Şubat 2022

10 Şubat 2022

10 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri

11 Şubat 2022

21 Ocak 2022

11 Şubat 2022

10 Şubat 2022

10 Şubat 2022

Derslerin Başlaması 14 Şubat 2022 22 Ocak 2022

14 Şubat 2022

15 Şubat 2022

14 Şubat 2022

11 Şubat 2022

14 Şubat 2022

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 93
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu