Ana içeriğe atla
TR EN

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

VAVCD programının misyonu öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır. Amacımız sadece görsel alanları anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatımızın çeşitli yapı taşları vasıtasıyla uygulamaya geçirilen ses, etkileşim ve zamansal eserler gibi başka yaratıcı çalışmalar ile iç içe geçirilmesidir. 

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki ayrı eğitim yapısına sahiptir. 

Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesinin veya yazılı kuramsal tezin teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği iki daldan birine uygulanabilir olması ve program sonunda bitmiş şekilde jüriye sunulması beklenmektedir. 

Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için, tutarlı bir sorgulama, kavram ya da konu etrafında dönen uygulanmış bir stüdyo projesi yapılması gerekmektedir. Söz konusu çalışmanın programın incelediği iki daldan birine uygulanabilir olması ve program sonunda bitmiş şekilde proje danışmanına sunulması beklenmektedir. 

Öğretim üyesi ekibimiz üretimleri ve tanınırlıkları uluslararası sanat, tasarım ve kuram arenasında yer etmiş ve kendilerini konuya adamış kişilerden oluşmaktadır. Öğretim üyelerimizin büyük bölümü birbiriyle ilişkili olmakla birlikte herbiri farklı alanların kesiştiği noktalarda deneyimli ve ilgili bireylerdir.