Ana içeriğe atla
TR EN

Endüstride Dijital Dönüşüm

Toplumların dijital dönüşüm sürecinde rekabetçiliklerini arttırmaları bu alanda yetişmiş insan kaynağına sahip olmalarından geçmektedir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilmiş olan, gözlemlenen, öngörülebilen ve önemli ölçüde kontrol edilebilen toplumsal ve ekonomik hayat kurgusu, dijital dönüşümle oynak (Volatile), belirsiz (Uncertain), karmaşık (Complex) ve muğlak (Ambiguous) şartlara yerini bırakmaktadır. Bu dönüşüm nedeniyle, öngörülebilen bir dünyada geçerli akçe olan üretkenlik ve verimlilik odaklı karar kriterlerine çeviklik (agility) de eklenmekte, en doğru çözümü en hızlı şekilde bulmayı hedefleyen yoğunlaşma temelli düşünme biçimi ise çok sayıda alternatif çözüm üretmeyi gerektiren farklılaşma temelli düşünme biçimiyle desteklenmeye daha çok gereksinim duymaya başlamaktadır. VUCA olarak adlandırılan bu yeni normale uyum farklı bir bakış açısı, farklı yetenekler ve farklı bilgi birikiminden oluşan yetkinliklere ihtiyaç duymaktadır.