Facebook
  • Anasayfa
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası
DİNLE

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Sabancı Üniversitesi gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde “İnsan odaklılık” ilkesi ve doğa ile uyum içinde yaşama felsefesi doğrultusunda paydaşlarımız ile işbirliği yaparak iş sağlığı güvenliği ve çevre ile ilgili;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi,
  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini,
  • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını,
  • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi politika olarak benimser.

Çevre Belgelerimiz