Facebook
  • Anasayfa
  • Araştırma
  • Araştırma Stratejisi ve Yönetimi
  • Araştırma Stratejisi
DİNLE

Araştırma Stratejisi

Sabancı Üniversitesi’nin 2018-2023 Stratejik Planı kapsamında belirlediği ana stratejisi “seçilmiş küresel ve bölgesel sorunları çözmek ve çözecek insan yetiştirmek”dir. Ana stratejisine ulaşmak için araştırmada belirlediği stratejik hedefler aşağıda verilmektedir.

  • Seçtiğimiz alanlarda Üniversitemizin sektörlerle ve sivil toplumla etkileşimini geliştirmek
  • Merkezlerin araştırmaları ve lisans/lisansüstü araştırma projelerini desteklemesini sağlamak
  • Fakülteler ve disiplinler arası araştırmayı teşvik etmek
  • Doktora öğrencisi, doktora sonrası araştırmacı ve araştırmacı sayılarını artırmak

Araştırmada Odak Alanlar
Araştırma Finansmanı
Araştırma Çıktıları
Topluma Hizmet


Merkezler ve Forumlar Toplum & Bilim Haberleri Sakıp Sabancı Müzesi Eğitim Reformu Girişimi Collaboration Space Yönetici Geliştirme Birimi Bilim Kantini