Facebook
  • Anasayfa
  • Araştırma
  • Araştırma Stratejisi ve Yönetimi
  • Araştırma Stratejisi
DİNLE

Araştırma Stratejisi

Sabancı Üniversitesi’nin 2021-2025 Stratejik Planı kapsamında belirlediği araştırmadaki ana hedefi “Araştırmanın Topluma Olan Etkisinin Artırılması”dır. Ana araştırma stratejisine ulaşmak için araştırmada belirlediği stratejik alt hedefler aşağıda verilmektedir:

  • Yenilikçilik Ekosisteminin Performansının Geliştirilmesi
  • Odaklanmış Etkin Merkezler ve Hubların Yapılandırılması
  • Sabancı Üniversitesi Araştırma Stratejisinin Küresel Ölçekte Yeniden Konumlandırılması ve Nitelikli Araştırmanın Geliştirilmesi
  • Uluslararası Kaynak Kullanımı ve İşbirliklerinin Artırılması

Araştırmada Odak Alanlar
Araştırma Finansmanı
Araştırmanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Topluma Hizmet


Merkezler ve Forumlar Toplum & Bilim Haberleri Sakıp Sabancı Müzesi Eğitim Reformu Girişimi Collaboration Space Yönetici Geliştirme Birimi Bilim Kantini