Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

EE 625 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3 SU Kredi
Bu dersin amacı mikro ve nano sistemlerin, mekanik, elektrostatik, magnetostatik, hidrolik, termal ve optik özelliklerinin ileri analiz ve modelleme yöntemlerinin öğretilmesidir. Ele alınacak başlıca konular şunlardır: mikrosistemlerin statik deformasyonu, rezonans karakteristikleri, ve elastik özellikleri; mikroakışların analizi, mikromekanik sistemlerin kayganlık özellikleri, vizkoz sönümleme, süreklilik hipotezi, ve moleküler akışlar; mikrosistemlerde enerji kaybı ve ısı transferi; elektrostatik, piezoelektrik, manyetik, termomekanik, hydropnömatik ve electroreolojik tahrik elemanları, enerji dönüşüm sistemleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3
Güz 2004-2005 Mikrosistemlerin İleri Analizi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :