DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, seçmeli bir ders olup öğrencilerin diploma alanlarında iş deneyimleri edinmeleri amacı taşımaktadır. Ders öğrencilere aşağıdaki olanakları sağlama amacını taşır: İş ve sosyal ortamların işleyişlerini anlamak, yerli ve yabancı firmaların uğraştığı konular ile ilgili bilgi edinmek, diğer toplum ve kültürleri kavrama kapasitesini arttırmak, araştırma olanakları sağlamak ve küresel hareketleri öğrenmek. Bu ders bahsedilen amaçları gerçekleştirmek için öğrencilere program yükümlülükleri çerçevesinde deneysel olanaklar sağlar. Bir yaz projesi veya stajı bu olanaklardan biridir ve dersin yükümlülükleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2019-2020 Proje ve Staj 0
Proje ve Staj 0
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj 0
Bahar 2017-2018 Proje ve Staj 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Güz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 301 Güdümlü Proje I 1 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje I 1
Güz 2006-2007 Güdümlü Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
PROJ 401 Güdümlü Proje II 2 SU Kredi
Bu seçmeli ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Güdümlü Proje II 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :