DİNLE

Ders Kataloğu

ACC 201 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3 SU Kredi
Muhasebe, kurumların ekonomik olayları belirlediği, kayıt ettiği ve iletmede kullandığı bir bilgi sistemidir. Dolayısıyla, tüm yönetim bilimleri öğrencilerinin kuvvetli bir muhasebe temeli olması gerekir. Dersin amacı öğrencilere temel muhasebe kavram, prensip, ve metodlarını tanıtmak, ve diğer yönetim bilimleri derslerinde ve iş hayatında karşılaşacakları temel işletme terminolojisini öğretmektir. Bu ders öğrencilerin muhasebe bilgilerinin finansal kararlardaki rolünü anlamalarında yardımcı olup sonraki muhasebe ve finans derslerine temel oluşturur. İşlenecek konular muhasebe bilgilerinin yatırım ve kredi kararlarında kullanılması, şirket içinde muhasebe bilgilerinin oluşturulması ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarının kurumsal zemini, dört temel finansal tablonun yapı ve içeriği, işletme faliyetlerinin analizi ve kayıt döngüsü çerçevesinde kaydedilmesi, cari varlıkların (örneğin ticari alacaklar ve envanterler) muhasebeleştirilmesi, sabit varlıklar ve amortisman, kısa ve uzun vadeli borçlanma ile özsermaye finansmanının kıyaslanması, ve temel finansal oran analizi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Bahar 2010-2011 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Güz 2010-2011 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş 3
Yaz 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Güz 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Yaz 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Güz 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Güz 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Güz 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Güz 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3
Bahar 2004-2005 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş (MGMT202) 3

Onkosul: __
Yankosul: ACC 201R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 201R Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü 0
Yaz 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Güz 2009-2010 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Yaz 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Güz 2008-2009 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Güz 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Güz 2006-2007 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Güz 2005-2006 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0
Bahar 2004-2005 Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş-Problem Çözümü (MGMT202R) 0

Onkosul: __
Yankosul: ACC 201
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 301 Yönetim Muhasebesi 3 SU Kredi
Yönetim muhasebesi sistemleri, yöneticilere günlük ve uzun dönemli stratejik kararlarında yardımcı olacak bilgileri üretir. Bu ders faaliyetlerin planlanmasında ve kontrolunda yöneticilere destek olan yönetim muhasebesi prosedür ve sistemlerinin tasarımına bir giriş sunmaktadır. Başlıca şu konular işlenecektir: maliyetlerin sınıflandırılması, tanımları ve üretimle bağlantılı değişimleri; ürün maliyeti sistemlerinin ve ürün çeşitlemesi kararlarının tasarımı ve analizi; maliyet-miktar-karlılık ilişkileri; genel maliyetlerin dağıtımı; maliyet standartlarının belirlenmesi ve sorumluluk muhasebesi sistemlerinin oluşturulması; sapmaların hesaplanması ve analizi; ve aktivite bazlı maliyet sistemlerine giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2019-2020 Yönetim Muhasebesi 3
Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2018-2019 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2018-2019 Yönetim Muhasebesi 3
Yaz 2017-2018 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2017-2018 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2016-2017 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2015-2016 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2014-2015 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2013-2014 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2013-2014 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2012-2013 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2012-2013 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2011-2012 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2011-2012 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2010-2011 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2010-2011 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2009-2010 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2009-2010 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2008-2009 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2008-2009 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2007-2008 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2007-2008 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2006-2007 Yönetim Muhasebesi 3
Güz 2006-2007 Yönetim Muhasebesi 3
Bahar 2005-2006 Yönetim Muhasebesi 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: ACC 301R
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 301R Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2019-2020 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2018-2019 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2018-2019 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Yaz 2017-2018 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Yönetim Muhasebesi-Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: ACC 301
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 401 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3 SU Kredi
Bu ders MGMT 202- Finansal Muhasebe ve Raporlamaya Giriş dersinin devamı olup amacı öğrencilerin finansal raporlama ve muhasebe uygulamaları konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Derste standartların kısıtları ve yöneticilerin ve muhasebecilerin karşılaştıkları etik açmazlar da vurgulanacaktır. Vaka çalışmaları ve gerçek finansal raporlar kullanılarak zaman elverdiğince işlenecek ileri seviye muhasebe konuları şunlardır: maddi olmayan duran varlıklar, tahvil, hisse senedi ve opsiyonlarının muhasebeleştirilmesi, şarta bağlı belirsizlikler, tahvil ve hisse senedi yatırımları, hisse başına kar hesaplanması, finansal kiralama, emeklilik planları, ve enflasyon muhasebesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2018-2019 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Güz 2013-2014 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Bahar 2012-2013 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Bahar 2011-2012 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3
Bahar 2007-2008 Finansal Muhasebe ve Raporlama 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 402 İleri Finansal Muhasebe 3 SU Kredi
Bu ders finansal muhasebe ve raporlamada daha kompleks konulara değinir: şirket birleşmeleri ve diğer şirketler arası yatırımlar; konsolide finansal tabloların hazırlanması; çok uluslu şirket muhasebesinde ortaya çıkan dövizli işlemlerin kaydı ve finansal tabloların ana şirket para birimine çevrilmesi; muhasebe metodlarında hata ve değişimlerin düzeltilme kayıtları ve raporlanması; finansal türevlerin raporlanması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: ACC 401 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 403 Denetim 3 SU Kredi
Bu ders denetim teori ve uygulamalarını kapsayan bir giriş dersidir ve denetçinin şirket içindeki önemini, cevap verilebilirlik ve profesyonel etik kurallarının önemini vurgular. Genel kabul görmüş denetim prensipleri çerçevesinde öğretilen denetim sürecinin safhalarını kapsayan bu derste sırası ile işe başlamadan evvelki aktiviteler, ön denetim, denetim prosedürlerinin planlanması ve icrası ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması ve analizi konularına yer verilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Denetim 3
Bahar 2018-2019 Denetim 3
Güz 2017-2018 Denetim 3
Güz 2016-2017 Denetim 3
Güz 2013-2014 Denetim 3
Güz 2012-2013 Denetim 3
Bahar 2011-2012 Denetim 3
Bahar 2010-2011 Denetim 3
Bahar 2009-2010 Denetim 3
Bahar 2008-2009 Denetim 3
Bahar 2007-2008 Denetim 3
Güz 2006-2007 Denetim 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 404 Uluslarası Muhasebe 3 SU Kredi
Finansal raporlamanın uluslarası boyutları ve son zamanlardaki Uluslarası Muhasebe Standartları Komisyonun uyumlandırma çalışmaları.Uluslarası muhasebe standartları ve uyumlandırma çalışmalarının kısa tarihi; farklı ülkelerin muhasebe standartlarının karşılaştırılması; temel muhasebe sistemlerinin sınıflandırılması; farklı sermaye piyasalarının raporlama ve şeffaflık koşulları; döviz işlemleri; uluslarası vergilendirme.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Uluslarası Muhasebe 3
Güz 2018-2019 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2017-2018 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2016-2017 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2014-2015 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2013-2014 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2012-2013 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2011-2012 Uluslarası Muhasebe 3
Güz 2010-2011 Uluslarası Muhasebe 3
Güz 2009-2010 Uluslarası Muhasebe 3
Güz 2008-2009 Uluslarası Muhasebe 3
Güz 2007-2008 Uluslarası Muhasebe 3
Bahar 2006-2007 Uluslarası Muhasebe 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 405 Finansal Tablo Analizi 3 SU Kredi
Finansal tablo analizi, bir şirket hakkındaki soruları yanıtlayabilmek için o şirketin finansal tablolarından gerekli bilgileri bulup çıkartmakla ilgilenir. Bu derste finans ve muhasebe kavramları uygun analiz araçlarıyla bir araya getirilerek şirketlerin nasıl çalıştığının, nasıl değer yarattığının, ve bu değerin finansal tablolara nasıl yansıdığının (veya yansımadığının) anlaşılması ve finansal tablolardan elde edilen bilgilerin anlamlı ve doğru kredi, yatırım ve hisse analizi kararları vermede yorumlanması ve kullanılması hedeflenmektedir. Finansal tabloların ve dipnotlarının içeriklerinin tekrarı, finansal tablo analizinde kullanılan araç ve yöntemler, muhasebe ve finans tabanlı değerleme analizleri ve modern kredi ve hisse senedi araştırma raporlarının hazırlanması ve yorumlanması işlenecek konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Finansal Tablo Analizi 3
Bahar 2016-2017 Finansal Tablo Analizi 3
Bahar 2015-2016 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2012-2013 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2011-2012 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2010-2011 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2009-2010 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2008-2009 Finansal Tablo Analizi 3
Güz 2007-2008 Finansal Tablo Analizi 3
Bahar 2006-2007 Finansal Tablo Analizi 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 450 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I 3
Bahar 2010-2011 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I 3
Bahar 2009-2010 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular I 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
ACC 451 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2008-2009 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2007-2008 Muhasebeye İlişkin Seçme Konular II 3

Onkosul: ACC 201 - Lisans - En Az D
veya MGMT 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :