DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 001 Türkçe İletişim Becerileri 0 SU Kredi
Türkçe İletişim Becerileri Temel Geliştirme Yılı'ndaki öğrencilerin akademik düşünme ve yazma becerilerini, Türkçeye hakimiyetlerini arttırarak geliştirmeyi amaçlayan iki dönemlik bir derstir. Dersin temel hedefleri şunlardır: Eleştirel düşünme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birbiriyle ilişkisini göstermek bu becerilerin daha etkin kullanımına yönelik teknikleri uygulamalı olarak öğretmek; akademik iletişimin çok aşamalı doğasının (araştırma, konu geliştirme, müsvedde hazırlama, gözden geçirme, yeniden yazma) en verimli biçimde algılanma ve uygulanmasına yönelik çalışmalar aracılığıyla, öğrenciyi eleştirel ve çözümleyici dil kullanımına yönlendirmek; öğrencilere, birbirlerinin çalışmalarını değerlendirme alıştırmaları aracılığıyla, akademik iletişimin bir ortaklaşa öğrenme süreci olduğunu göstermek. Ders boyunca öğrencilerin birkaç yazma çalışması, bir sözlü sunum, bir arkadaş eleştirisi ile dinleme ve okuma düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmaları sağlanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2018-2019 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2018-2019 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2000-2001 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2000-2001 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 1999-2000 Türkçe Kompozisyon 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 8 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 SU Kredi
Bu ders, birinci sınıf öğrencilerimizin almaları gereken üniversite derslerinden birisidir. HIST 191 ile aralarındaki tamamlayıcı ilişki doğrultusunda, kabaca 1870lerle 1910lar arasına rastlayan Osmanlı modernleşme tarihinin son dönemleri içerisinde ya da sonradan bu dönemle ilgili olarak yazılmış edebiyat ürünleri, bu ders dahilinde okunmakta ve yorumlanmaktadır. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle son dönem Osmanlı modernleşme tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2004-2005 Türkçe I 2
Güz 2003-2004 Türkçe I 2
Güz 2002-2003 Türkçe I 2
Güz 2001-2002 Türkçe I 2
Güz 2000-2001 Türkçe I 2
Bahar 1999-2000 Türkçe I 2
Güz 1999-2000 Türkçe I 2

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 SU Kredi
Bu edebiyat dersi, TLL 101 dersinin devamı niteliğinde olup 20. yüzyılda üretilmiş ve yine bu yüzyılda gelişen modern Türkiye tarihiyle ilgili meseleleri ele alan roman, kısa öykü, tiyatro, şiir vb. edebi metinlerin incelenmesini hedefler. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2004-2005 Türkçe II 2
Yaz 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2002-2003 Türkçe II 2
Bahar 2001-2002 Türkçe II 2
Bahar 2000-2001 Türkçe II 2
Bahar 1999-2000 Türkçe II 2

Onkosul: TLL 101 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 110 Osmanlı Türkçesi I 3 SU Kredi
Osmanlı Türkçesi I dersi, Osmanlı Türkçesi'ni temel düzeyde okuma ve yazma becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Temel olarak öğrenciler, basit matbu metinleri okumaya geçmeden önce Osmanlıca harfleri ve yazı dilini tanırlar. Eski Türkçe/Osmanlıca temel dilbilgisi kuralları ve bunların Osmanlı Türkçesindeki kullanımları da ayrıca derste ele alınmaktadır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere Osmanlıca sözlükleri kullanabilme yeteneği kazandırmak, bu sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı kitap kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 4
Yaz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2005-2006 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2004-2005 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2002-2003 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4

Onkosul: __
Yankosul: TLL 110D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 110D Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Yaz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Yaz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 110
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 130 Osmanlı Türkçesi II 3 SU Kredi
Bu ders ileri seviyede Osmanlı Türkçesi dilbilgisi kurallarını öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır. Derse katılan öğrenciler ileri seviyede önemli Osmanlıca metinleri nasıl okumaları gerektiği konusunda tecrübe kazanarak farklı türde Osmanlıca kaynakları ve bilhassa tarihsel metinleri anlama ve çözümleme konusunda deneyim kazanacaklardır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere birincil Osmanlı kaynaklarını (sözlükler, ansiklopedik eserler, resmi evraklar vb.) tanıtarak bu kaynakları kullanabilme yeteneği kazandırmak, bilhassa sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı matbu kitap kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Osmanlı Türkçesi II 3
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL303) 4
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL303) 4

Onkosul: TLL 110 - Lisans - En Az D
veya TLL 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: TLL 130D
ECTS Kredi: 4 ECTS (8 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 130D Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL303D) 0
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL303D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 130
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 150 Osmalı Paleografyası 3 SU Kredi
Bu ders Osmanlı paleografisinin temel hususiyetlerini öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Derse katılan öğrencilerin talik, rika ve divani gibi başta gelen Osmanlıca elyazı türlerini okuyabilmeleri ve böylelikle farklı türde Osmanlı kaynaklarını, özellikle de elyazması metinleri, belgeleri ve kaynakları analiz edebilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere birincil Osmanlı kaynaklarını (fermanlar, resmi evraklar, elyazması edebi eserler, kitabeler vb.) tanıtarak bu kaynakları kullanabilme yeteneği kazandırmak, bilhassa sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı yazma eser kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Osmalı Paleografyası 3
Güz 2019-2020 Osmalı Paleografyası 3

Onkosul: TLL 130 - Lisans - En Az D
veya TLL 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: TLL 150D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :
 
TLL 150D Osmanlı Paleografyası Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Osmanlı Paleografyası Tartışma 0
Güz 2019-2020 Osmanlı Paleografyası Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 150
ECTS Kredi: NONE ECTS (NONE ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :