Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 399 Serbest Çalışma II 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2018-2019 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2017-2018 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2016-2017 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2015-2016 Serbest Çalışma II 3
Bahar 2013-2014 Serbest Çalışma 3
Güz 2013-2014 Serbest Çalışma 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :