Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 380 Ölçme ve Değerlendirme 3 SU Kredi
Bu ders, psikolojideki kavramları ölçmeyi ve ölçüm sonuçlarını yorumlamayı, ölçekler oluşturmayı, bunların standardizasyon çalışmalarını, geçerlik ve güvenirliğini belirleme yöntemlerini kapsar. Bunun yanında faktör analizi gibi veri analizi yöntemlerini ve alanda kullanılmakta olan standart zeka testleri gibi bir çok testin uygulanmasını ve skorlanmasını öğretmeyi amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme 3
Güz 2018-2019 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2017-2018 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2016-2017 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2015-2016 Ölçme ve Değerlendirme 3
Bahar 2014-2015 Ölçme ve Değerlendirme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve (PSY 303 - Lisans - En AzD
veya PSY 202 - Lisans - En AzD)
Yankosul: PSY 380L
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :