DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 350 Sinirbilime Giriş 3 SU Kredi
Bu ders insan davranışının biyolojik temellerine odaklanmakta ve sinir işleyişleri (hücre zarı potansiyelleri, iyon kanalları, nörotransmiterler, sinapslar vb.), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, çekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreleri (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vb.) konularını kapsamaktadır. Ayrıca, elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramların davranış ile olan ilişkileri üzerinde özellikle durulacaktır. Konular, (bunlarla sınırlı olmamak ile birlikte) beynin temel anatomisi, işlevi ve beyinde birlikte çalışan sinirsel ve kimyasal sistemler ile çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı da içermektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2019-2020 Sinirbilime Giriş 3
Güz 2018-2019 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Güz 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Güz 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Yaz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2014-2015 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2013-2014 Davranışın Biyolojik Temelleri 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :