Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ECON 312 Davranış Ekonomisi 3 SU Kredi
Bu ders ekonomi biliminin alışılagelmiş varsayımları ve sonuçlarına ters düşen durumlar ve bu durumların önemi üzerine kuruludur. Ders, birçok eğitici deneyleri de kullanarak, öğrencilerin, kabul gören ekonomi kuramlarından sistematik sapmaları kolaylıkla tanımlamalarını ve mevcut modellerin yetersizliklerini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bilinen kuramlar ile gerçek arasında ortaya çıkan farklılıkları açıklamak için psikoloji biliminden edinilen bilgileri kullanan davranış modellerinin ele alındığı bu ders, bu modellerin ortaya sunduğu yeni fikirleri ve öngörüleri olduğu kadar, davranış modellerinin zayıf yanlarını da tartışmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Davranış Ekonomisi 3
Güz 2017-2018 Davranış Ekonomisi 3
Bahar 2013-2014 Davranış Ekonomisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :