Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TARİH - YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE (PHDHIST)

Öğrenciler (a)gerek araştırma dillerini ve gerekse uzmanlaşma alanlarını kapsayan Doktora Yeterlik sınavlarını geçmek; (b) yukarıda sözü edilen Doktora Tezi dersi çerçevesinde, bir doktora tez konusunu önermek, araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde yazıp tamamlamakla yükümlüdürler.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
PhD Dissertation - - 1
Required Courses - 6 7
Core Electives I (Language Courses) - - -
Core Electives II (Sources and Methods Courses) - 6 2
Core Electives III (Seminars) - 9 3
Core Electives IV (Literature Surveys) - 9 3
Area Electives - 6 2
Toplam 268 36 18
 

PhD Dissertation

Students have to propose, research and write a PhD thesis that satisfies universally accepted criteria for original work.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 699 Doktora Tezi 119 0 SSBF
 

Required Courses

The following courses are all required.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     HIST 511 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 10 3 SSBF
     HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 10 3 SSBF
     HIST 600 Doktora Ön Semineri 1 0 SSBF
 

Core Electives I (Language Courses)

Although language courses are not required, PhD students intending to specialize in Ottoman History are strongly encouraged to register for language courses as early as possible. In calculating overall graduation requirements, language courses are counted as Area Electives. A maximum of 6 of the language courses listed below may be counted towards PhD level coursework, provided all other distributional requirements have been fully met. After the beginning level represented by TLL 501-502, all advanced Ottoman language training comes in the form of HIST-coded 600-level seminars.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     PERS 550 İleri Düzey Farsça I 10 3 DO
     PERS 560 İleri Düzey Farsça II 10 3 DO
     TLL 510 Osmanlı Türkçesi I 10 3 DO
     TLL 530 Osmanlı Türkçesi II 10 3 DO
     TLL 550 Osmalı Paleografyası 10 3 DO
 

Core Electives II (Sources and Methods Courses)

Students have to choose at least 2 courses from this pool. But for students who happen to have done a History MA at Sabancı University (and have therefore taken at least one Sources and Methods course in the process), the PhD requirement consists of only 1 additional course from the pool below. Any and all Sources and Methods courses taken and passed in excess of these minima may be counted towards completion of the student's Area Electives requirement. In addition to the courses listed below, certain specialized 500-coded courses occasionally offered by visiting professors or full-time staff may, by decision of the History Program Committee, be counted towards completion of the Sources and Methods requirement.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 517 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 10 3 SSBF
     HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 572 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 581 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 592 Geç Dönem (1938-1950) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 10 3 SSBF
 

Core Electives III (Seminars)

Students have to choose at least 3 courses from this pool. Any and all Research Seminars taken and passed in excess of this minimum may be counted towards completion of the student's Area Electives requirement.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 10 3 SSBF
     HIST 613 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 10 3 SSBF
     HIST 623 Tarih ve Devrim 10 3 SSBF
     HIST 625 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 637 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VII : Süreçlerine İlişkin Sorunlar I 10 3 SSBF
     HIST 638 Popüler ve Uygulamalı Tarih Araştırmaları VIII : Çatışma Süreçlerine İlişkin Sorunlar II 10 3 SSBF
     HIST 650 Şark Meselesi, 1768-1923 10 3 SSBF
     HIST 664 10 3 SSBF
     HIST 669 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 671 İstanbul'un Oluşumu 10 3 SSBF
     HIST 672 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 10 3 SSBF
     HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) 10 3 SSBF
     HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 10 3 SSBF
     HIST 689 Ulusal Bellek Üzerine Özel Okumalar I: Değişik Türleriyle Erken Dönem Türk Milliyetçiliği 10 3 SSBF
     HIST 690 Ulusal Bellek İnşasının Metin ve Yöntemleri II : Cumhuriyet Dönemi Tarihçileri Nasıl Okunmalı? 10 3 SSBF
     HIST 692 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 10 3 SSBF
     HIST 695 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Reformlar ve Düşünce Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 696 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat 10 3 SSBF
     HIST 697 Geç Dönem Osmanlı ve Modern Türkiye Dış Politikası, 1870-1970 10 3 SSBF
     LIT 524 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 10 3 SSBF
     LIT 692 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 10 3 SSBF
 

Core Electives IV (Literature Surveys)

PhD students must take a minimum of 3 courses from this pool in preparation for taking their Qualifying Exams in one major and two minor fields. Any and all Literature Survey courses taken and passed in excess of this minimum may be counted towards completion of the students Area Electives requirement.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 702 Literatür Taraması : Historiyografi 10 3 SSBF
     HIST 712 Literatür Taraması : Avrupa Ortaçağı 10 3 SSBF
     HIST 714 Literatür Taraması : Yeniçağ 10 3 SSBF
     HIST 715 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 10 3 SSBF
     HIST 742 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 10 3 SSBF
     HIST 751 Literatür Taraması: Orta Asya ve Türki Kavimler Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 762 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 10 3 SSBF
     HIST 771 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 10 3 SSBF
     HIST 781 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 10 3 SSBF
     HIST 791 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 10 3 SSBF
     HIST 799 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 10 3 SSBF
 

Area Electives

Students have to choose (i) a minimum of 3 courses from this pool if they are taking just 1 Sources and Methods course, or (ii) a minimum of 2 courses from this pool if they are taking 2 Sources and Methods courses at the PhD level. While some or all of these Area Electives can be taken from among those listed below, they can also be taken from within the Core Electives I, II, III, IV pools as given above. In other words, (a) even if they are not separately listed below, all Core Electives I, II, III, IV taken above and beyond the indicated minimum requirements; and (b) even though they may not be listed anywhere within the boundaries of the History PhD Program, all courses included within the various sub-pools of the MA Programs in History, may also be counted towards the completion of the Area Electives requirement. An additional rule is the following: (c) Students are entitled to take at most 2 out of their 3 Area Electives from among other graduate course pools not overlapping with the overall course pool of the History programs.

Area Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.