Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

TARİH - YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE (PHDHIST)

Öğrenciler (a)gerek araştırma dillerini ve gerekse uzmanlaşma alanlarını kapsayan Doktora Yeterlik sınavlarını geçmek; (b) yukarıda sözü edilen Doktora Tezi dersi çerçevesinde, bir doktora tez konusunu önermek, araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde yazıp tamamlamakla yükümlüdürler.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Doktora Tezi - - 1
Zorunlu Dersler - 6 4
Çekirdek Seçmeli Dersler I (Dil Dersleri) - - -
Çekirdek Seçmeli Dersler II(Kaynaklar ve Yöntemler Dersleri) - 6 2
Çekirdek Seçmeli Dersler III (Seminerler) - 9 3
Çekirdek Seçmeli Dersler IV (Literatür Taramaları) - 9 3
Alan Seçmeli Dersler - 6 2
Toplam 247 36 15
 

Doktora Tezi

Öğrenciler bir doktora tez konusu önermek, bu konuyu araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde tezlerini yazıp tamamlamakla yükümlüdürler.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 699 Doktora Tezi 119 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Aşağıdaki derslerin hepsinin alınması zorunludur.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     HIST 511 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler I 10 3 SSBF
     HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 10 3 SSBF
     HIST 600 Doktora Ön Semineri 1 0 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler I (Dil Dersleri)

Dil dersleri prensip olarak zorunlu olmamakla birlikte, Osmanlı Tarihi alanına yönelecek öğrencilerin araştırma dilleri alanına mümkün olduğu kadar erken girmeleri tavsiye edilir. Mezuniyet yükümlülüklerinin hesaplanması bakımından, dil dersleri, Alan Seçmeli Dersler kategorisine girer. Bütün diğer çekirdek seçmeli ders yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirilmiş olması kaydıyla, aşağıda gösterilen dil derslerinden en fazla 6 tanesi, Doktora mezuniyet yükümlülüklerine saydırılabilir. Başlangıç seviyesi dışındaki dil eğitimi esas olarak HIST 600 kodlu araştırma seminerleri aracılığıyla verilmektedir.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     PERS 550 İleri Düzey Farsça I 10 3 DO
     PERS 560 İleri Düzey Farsça II 10 3 DO
     TLL 510 Osmanlı Türkçesi I 10 3 DO
     TLL 530 Osmanlı Türkçesi II 10 3 DO
     TLL 550 Osmalı Paleografyası 10 3 DO
 

Çekirdek Seçmeli Dersler II(Kaynaklar ve Yöntemler Dersleri)

Aşağıdaki ders havuzundan en az 2 ders alınması zorunludur. Ancak Tarih Yüksek Lisansını Sabancı Üniversitesi'nde yapmış (ve dolayısıyla o aşamada en az bir 1 Kaynaklar ve Yöntemler dersi almış) bulunan öğrencilerin Doktora aşamasındaki yükümlülüğü, en az 1 tane daha Kaynaklar ve Yöntemler dersi almaları şeklinde yorumlanmalıdır. Bu asgari sınırların üzerinde alınan Kaynaklar ve Yöntemler dersleri, öğrencinin Alan Seçmeli derslerine sayılır. Aşağıdaki derslere ilâveten, gerek daimî, gerekse misafir öğretim üyelerinin zaman zaman açabileceği 500 kodlu uzmanlık dersleri, Tarih Program Kurulu kararıyla, Kaynaklar ve Yöntemler derslerine karşılık saydırılabilir.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 517 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 10 3 SSBF
     HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 572 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 581 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 592 Geç Dönem (1938-1950) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 10 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler III (Seminerler)

Aşağıdaki ders havuzundan en az 3 ders alınması zorunludur. Bu asgari sınırın üzerinde, yani üçten fazla alınan Araştırma Seminerleri, öğrencinin Alan Seçmeli derslerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 10 3 SSBF
     HIST 610 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar 10 3 SSBF
     HIST 613 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 10 3 SSBF
     HIST 625 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 672 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 10 3 SSBF
     HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) 10 3 SSBF
     HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 10 3 SSBF
     HIST 692 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 10 3 SSBF
     LIT 524 Sömürge Sonrası Teorisi ve Edebiyatı 10 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler IV (Literatür Taramaları)

Bu ders havuzundan en az 3 ders alınması zorunludur. Bu dersler öğrencilerin bir ana ve iki yan dalda girecekleri Doktora Yeterlik Sınavlarına ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu asgari sınırın üzerinde, yani üçten fazla alınan Literatür Taraması dersleri, öğrencinin Alan Seçmeli derslerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 702 Literatür Taraması : Historiyografi 10 3 SSBF
     HIST 712 Literatür Taraması : Avrupa Ortaçağı 10 3 SSBF
     HIST 714 Literatür Taraması : Yeniçağ 10 3 SSBF
     HIST 715 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 10 3 SSBF
     HIST 742 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 10 3 SSBF
     HIST 751 Literatür Taraması: Orta Asya ve Türki Kavimler Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 762 Literatür Taraması: Osmanlı Tarihi, 1300-1600 10 3 SSBF
     HIST 771 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 10 3 SSBF
     HIST 781 Literatür Taraması : Osmanlı-Türkiye Tarihi, 1800-1918 10 3 SSBF
     HIST 791 Literatür Taraması: 1918'den Günümüze Yakın Dönem Türkiye Tarihi. 10 3 SSBF
     HIST 799 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 10 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

Öğrenciler (i) Doktora aşamasında sadece 1 Kaynaklar ve Yöntemler dersi alıyorlarsa, aşağıdaki havuzdan en az 3 ders; ya da (ii) Doktora aşamasında 2 Kaynaklar ve Yöntemler dersi alıyorlarsa, aşağıdaki havuzdan en az 2 ders almakla yükümlüdürler. Alan Seçmeli derslerin tümü aşağıdaki ders havuzundan alınabileceği gibi, bir kısmı veya tümü yukarıdaki Çekirdek Seçmeli Dersler I, II, III,IV havuzlarından da alınabilir. Başka bir deyişle, aşağıda listelenmemiş olsalar dahi, (a) Çekirdek Seçmeli Dersler I, II, III, IV havuzlarından, asgari yükümlülükler ötesinde alınan dersler; (b) Tarih Doktora ders havuzlarında zikredilmemekle birlikte, Tarih Yüksek Lisans Programının ders havuzlarında yer alan bütün dersler, Alan Seçmeli derslere sayılır. Önemli ek kural şudur : (c) 3 Alan Seçmeli dersten en fazla 2 tanesi, Tarih Programının bütünsel ders havuzunun dışında kalan (yani diğer lisansüstü programlarının ders havuzlarına ait) derslerden olabilir.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ARA 510 Temel Düzeyde Arapça I 10 3 DO
     ARA 520 Temel Düzeyde Arapça II 10 3 DO
     ARA 530 Orta Düzeyde Arapça I 10 3 DO
     ARA 540 Orta Düzeyde Arapça II 10 3 DO
     HART 511 Rönesans Sanatı 10 3 SSBF
     HART 531 Altın Kubbe : Bizans İmparatorluğu'nun Sanatı 10 3 SSBF
     HART 533 Semavî Kuleler:Avrupa Ortaçağ Sanat ve Mimarisine Giriş 10 3 SSBF
     HART 550 Caravaggio 10 3 SSBF
     HIST 501 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 10 3 SSBF
     HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 10 3 SSBF
     HIST 515 Bilim Tarihinden Bölümler I 10 3 SSBF
     HIST 521 İktidar Törenleri 10 3 SSBF
     HIST 524 Osmanlı ve Modern Türkiye Tarihinde Toplumsal Cinsiyet Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 525 19. Yüzyılda Hukuk, Devlet ve Mülkiyet 10 3 SSBF
     HIST 531 Erken Dönem İslâm Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 532 İslam Tarihi: Orta Dönem (y.945 - 1500) 10 3 SSBF
     HIST 534 Rusya Tarihi I : Çarlık Rusyası (17. yüzyıldan 1917'ye) 10 3 SSBF
     HIST 535 İslam Dünyasında Barut İmparatorlukları, 1450-1800 10 3 SSBF
     HIST 536 Orta ve İç Asya Tarihi 10 3 SSBF
     HIST 562 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) 10 3 SSBF
     HIST 571 Bir Kentin Tarihi II : Osmanlı İstanbulu, 1450-1900 10 3 SSBF
     HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 10 3 SSBF
     HIST 601 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 10 3 SSBF
     POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 583 Etnisite ve Milliyetçilik 10 3 SSBF
     POLS 594 Türk Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     TS 509 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri 10 3 SSBF
     TS 551 Türkiye Çalışmaları ve Tarih: Tartışmalar ve Konular 10 3 SSBF

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.