Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MSIE)

Yüksek lisans ve doktora derecelerine yönelik Endüstri Mühendisliği lisansüstü programı, öğrencilere, sayısal, analitik ve uygulamaya yönelik becerileri kazandırmak ve onları günümüzün rekabetçi iş ortamında girişimci, sorun çözen, etkin karar vericiler ya da geleceğin akademisyenleri olarak hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Program, üretim ve hizmet sistemleri, bütünleşik imalat, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme süreci, imalat süreçlerinin ve donanımlarının modellemesi ve analizi, telekomünikasyon ve enerji sistemlerine yöneylem araştırması yaklaşımları üzerinde odaklanmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Yüksek Lisans Tezi - - 1
Zorunlu Dersler - 9 6
Çekirdek Seçmeli Dersler - 6 2
Alan Seçmeli Dersler - 6 2
Toplam 120 21 11
 

Yüksek Lisans Tezi

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IE 590 Yüksek Lisans Tezi 50 0 MDBF
 

Zorunlu Dersler

9 SU kredilik 3 ders; (IE 501,IE 503 ve ENS 505) zorunludur. Tüm kredisiz "Seminer" dersleri, "Bilimsel ve Mesleki İletişim Becerileri" dersi zorunludur.
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ENS 505 İstatistiksel Çıkarım Yöntemleri 10 3 MDBF
     GR 555E Bilimsel ve Mesleki İletişim Becerileri 7 0 MDBF
     IE 501 Doğrusal Programlama ve Uzantıları 10 3 MDBF
     IE 503 Stokastik Süreçler 10 3 MDBF
     IE 551 Lisansüstü Seminer I 1 0 MDBF
     IE 552 Lisansüstü Seminer II 1 0 MDBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Aşağıdaki ders havuzundan en az 6 SU kredi alınması zorunludur (Özel Konular derslerinden en fazla 2 ders alınabilir).

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     IE 509 Doğrusal Olmayan Programlama 10 3 MDBF
     IE 512 Çizgeler ve Serimler 10 3 MDBF
     IE 514 İmalat Stratejileri 10 3 MDBF
     IE 515 Dinamik Proglamlama 10 3 MDBF
     IE 518 Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları 10 3 MDBF
     IE 522 Karar Analizi 10 3 MDBF
     IE 524 Sistem Benzetimi 10 3 MDBF
     IE 525 Yöneylem Araştırması ve Veri Madenciliği 10 3 MDBF
     IE 527 Sistem Dinamiği 10 3 MDBF
     IE 530 Lojistik ve Taşıma Sistemleri Planlaması 10 3 MDBF
     IE 532 Finansta Rassal Modeller 10 3 MDBF
     IE 536 Finansta Monte Carlo Metotlari 10 3 MDBF
     IE 545 Üretim Sistemleri Planlama ve Tasarımı 10 3 MDBF
     IE 550 Sıralama ve Çizelgeleme 10 3 MDBF
     IE 553 Tesis Tasarımı ve Analizi 10 3 MDBF
     IE 554 Tedarik Zinciri Yönetimi 10 3 MDBF
     IE 567 İmalat Sistemlerinin Modellenmesi 10 3 MDBF
     IE 58000 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Lojistik ve Taşıma Planlaması 10 3 MDBF
     IE 58001 EM'de Özel Konular: İstatistiksel Çıkarım İçin Benzetim 10 3 MDBF
     IE 58002 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: Üretim Planlama 10 3 MDBF
     IE 58004 Endüstri Mühendisliği’nde Özel Konular: Kombinatoryal Eniyilemenin Uygulamaları 10 3 MDBF
     IE 58005 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 10 3 MDBF
     IE 601 Eniyileme Kuramı 10 3 MDBF
     IE 602 Stokastik Programlama 10 3 MDBF
     IE 604 Tamsayılı Programlama 10 3 MDBF
     IE 605 Stokastik Süreçlerde İleri Konular 10 3 MDBF
     IE 606 Büyük Boyutlu Eniyileme 10 3 MDBF
     IE 640 Operasyon Yönetiminde Davranışsal ve Deneysel Yöntemler 10 3 MDBF
 

Alan Seçmeli Dersler

MDBF lisansüstü derslerinden en az 6 SU kredilik ders alınması zorunludur. (Danışman onayıyla SSBF ve YBF lisansüstü derslerinden en fazla 2 ders alınabilir)

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.