Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

TARİH - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAHIST-NT)

Tarih yüksek lisans programı değişik disiplinlerden gelen tüm lisans öğrencilerine Osmanlı ve modern Türkiye tarihi alanında güçlü bir akademik altyapı edinme olanağı sunar.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Dönem Projesi - - 1
Zorunlu Dersler - 6 3
Çekirdek Seçmeli Dersler I (Dil Dersleri) - 6 2
Çekirdek Seçmeli Dersler II(Kaynaklar ve Yöntemler Dersleri) - 3 1
Çekirdek Seçmeli Dersler III (Araştırma Seminerleri) - 3 1
Alan Seçmeli Dersler - 18 6
Toplam 150 36 14
 

Dönem Projesi

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 595 MA Dönem Projesi 20 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 10 0 SSBF
     HIST 501 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I 10 3 SSBF
     HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 10 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler I (Dil Dersleri)

ARA, PERS, TLL kodlu lisansüstü dil derslerinden 2 ders alınması zorunludur. Bu fazladan alınan dersler Yüksek Lisans program yükümlülüklerine sayılmaz.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ARA 510 Temel Düzeyde Arapça I 10 3 DO
     ARA 520 Temel Düzeyde Arapça II 10 3 DO
     ARA 530 Orta Düzeyde Arapça I 10 3 DO
     ARA 540 Orta Düzeyde Arapça II 10 3 DO
     ARA 550 İleri Seviye Arapça I 10 3 DO
     ARA 560 İleri Seviye Arapça II 10 3 DO
     PERS 510 Temel Düzeyde Farsça I 10 3 DO
     PERS 520 Temel Düzeyde Farsça II 10 3 DO
     PERS 530 Orta Düzeyde Farsça I 10 3 DO
     PERS 540 Orta Düzeyde Farsça II 10 3 DO
     PERS 550 İleri Düzey Farsça I 10 3 DO
     PERS 560 İleri Düzey Farsça II 10 3 DO
     TLL 510 Osmanlı Türkçesi I 10 3 DO
     TLL 530 Osmanlı Türkçesi II 10 3 DO
     TLL 550 Osmalı Paleografyası 10 3 DO
 

Çekirdek Seçmeli Dersler II(Kaynaklar ve Yöntemler Dersleri)

Aşağıdaki ders havuzundan en az bir 1 ders alınması zorunludur. Bu asgari sınırın üzerinde, yani birden fazla alınan Kaynaklar ve Yöntemler dersleri, öğrencinin Alan Seçmeli derslerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 517 Doğu Araştırmalarına ve Oryantalizme Giriş 10 3 SSBF
     HIST 561 1450-1600 Dönemi Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 572 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 581 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
     HIST 592 Geç Dönem (1938-1950) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 10 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler III (Araştırma Seminerleri)

Aşağıdaki ders havuzundan en az bir 1 ders alınması zorunludur. Bu asgari sınırın üzerinde, yani birden fazla alınan Araştırma Seminerleri, öğrencinin Alan Seçmeli derslerine sayılır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 10 3 SSBF
     HIST 610 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar 10 3 SSBF
     HIST 613 Osmanlı Hukuk Kültürü Üzerine Okumalar 10 3 SSBF
     HIST 625 Osmanlı Kültür Tarihinin Konu ve Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 672 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 10 3 SSBF
     HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) 10 3 SSBF
     HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 10 3 SSBF
     HIST 692 Modern Diktatörlükler ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) 10 3 SSBF
 

Alan Seçmeli Dersler

HIST kodlu lisansüstü dersler ve listedeki diğer dersler arasından en az 6 ders tamamlanmalıdır.

Alan Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.