Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu


UYUŞMAZLIK ANALİZİ VE ÇÖZÜMÜ - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAPSCONF)

Tasarımında disiplinlerarası bir içerik ve uygulamaya yer veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Yüksek Lisans Programı'nın amacı güncel toplumsal uyuşmazlıklarının anlaşılması ve çözümlenmesine olumlu ve yapıcı bir katkıda bulunmaktır. Program mikro ve makro düzeydeki analizleri biraraya getirerek kuram ve uygulama arasında bağ kurar.

Amacı doğrultusunda geliştirmeyi ve desteklemeyi hedeflediği temel konular şöyle sıralanabilir:

 • Güncel ve süregelen sosyal uyuşmazlıkların incelenmesi.
 • Müzakere, arabuluculuk, uzlaşmacı karar alma, etkileşimsel uyuşmazlık çözümü, ve gayriresmi diplomasi konularının araştırılması.
 • Uyuşmazlık çözümü yöntem ve süreçlerinin yaratıcı şekilde tasarlanması, aidiyet gurupları hükümetler, sivil toplum kurumları, şirketler arası ve içi uyuşmazlıklara ilişkin politikalar oluşturulması.
 • MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

  Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
  Master Thesis - - 1
  Required Courses - 9 8
  Core Electives - 12 4
  Free Electives - 6 2
  Toplam 153 27 15

   

  Master Thesis


    Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
       CONF 599 Yüksek Lisans Tezi 30 0 SSBF
   

  Required Courses


    Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
       CONF 501 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 10 3 SSBF
       CONF 512 Araştırma Metodları 10 3 SSBF
       CONF 531 Uyuşmazlık Çözümü Uygulamaları 10 3 SSBF
       CONF 593 Yönlendirilmiş Okuma 5 0 SSBF
       GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
       GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
       GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
       GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
   

  Core Electives

  Minimum 12 SU credits from the pool below

  Core Electives icin tıklayınız...
   

  Free Electives

  Maximum 6 SU credits from FASS and FMAN graduate courses by advisor's approval

  Free Electives icin tıklayınız...

  **Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

  ***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

  ****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.