Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VIS 510 Yeni Medya 3 SU Kredi
Dersin odak noktası, yeni medyayla çağdaş sanat ilişkisi ve yeni teknolojilerin (web 2.0, sanal gerçeklik ortamları ve dijital medya) güzel sanatlar ve küratörlük alanında yolaçtığı değişimlerdir. Çağdaş sanatın 20. yüzyıl sonlarından 21. yüzyıla uzanan tarihi gözden geçirilecek, sanatçılar ve estetik anlayışı 20. yüzyılın başlarındaki belli başlı sanat akımlarıyla karşılaştırılacaktır. Öğrenciler hem klasik medya biçimlerinde hem de dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla belirlenen ve çağdaş teknokültürler olgusunu doğuran yeni medya biçimlerinde görülen sanat pratikleri ve estetik değişimler konusunda derinlikli bir bakış açısı edineceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Yeni Medya 3
Güz 2014-2015 Yeni Medya 3
Güz 2013-2014 Yeni Medya 3
Güz 2012-2013 Yeni Medya 3
Güz 2011-2012 Yeni Medya 3
Güz 2010-2011 Yeni Medya 3
Güz 2009-2010 Yeni Medya 3
Güz 2008-2009 Yeni Medya 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :