Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VIS 508 Sanat ve Yönetimi 3 SU Kredi
Bu ders, beşeri ve sosyal bilimlerden çeşitli okumaları, sanat dünyasının iç işleyişini incelemek üzere bir araya getirmektedir. Modern sanat ve sanatçı kavramı ile yola çıkarak, eleştirel bir biçimde sanat yapıtı ve artefakt, yaratıcılık ve emek, çağdaş ve 'etnik' sanat ayrımları ele alınmaktadır. Etnografik örneklere dayanarak, eleştirmenler, küratörler, kolleksiyonerler, mesenler ve sponsorların, kendi alanlarini nasıl tanımladıkları ve sanat izleyicisine nasıl yaklaştıkları sorgulanmakta, sanata felsefi olarak atfedilen medenileştirme fikrinin sanat dünyasının güncel işleyişinde nasıl yansıdığı irdelenmektedir. Bu yöntemle, sanat üretiminin, küratörlüğün ve sergilemenin, sanat alışverişi ve koleksiyonların oluşmasına, sanatın eleştirilmesine ve değerlendirilmesine, sigortalanmasına ve tazminine (geri iadesine) ilişkin pratiklere ve söylemlere bakılmakta, aynı zamanda sanat sektörünü oluşturan kişisel ve kurumsal ilişkiler incelenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Sanat ve Yönetimi 3
Bahar 2009-2010 Sanat ve Yönetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :