Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VA 571 Görsel Sanatlarda Uygulama 3 SU Kredi
Öğrencilerin etkin, uygulamalı katılımıyla gerçekleşecek olan bu stüdyo dersi, öğrencilerin farklı sanat alanlarından projeleri gerçekleştirmekte yaratıcılık becerilerini arttırmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Ders görsel sanatların çeşitli ve farklı alanlarında var olan uygulamalardaki ortak paydalara yönelik olarak yürütülecektir. Sanatsal düşüncenin ortaya çıkışı, sanatsal görüntüler, nesneler ve fikirlerin üretim ve kayıt süreçlerine yönelik bağımsız görsel araştırmalar yapma metodları, yaratıcı sürecin doğasında var olan kaynaklara ve atıflara ulaşım bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Çeşitli fikirlere ve tekniklere yönelik yaratıcı özgün ve kişisel yaklaşımlar geliştirebilmeleri amacıyla öğrencilerden yarıyıl boyunca kağıt ya da dijital bir günlük tutmaları talep edilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2016-2017 Görsel Sanatlarda Uygulama 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :