Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VA 553 Tasarımsal Düşünme 3 SU Kredi
Günümüzde tasarım; kültür, toplum, çevre, teknoloji ve iş dünyasının kesiştiği noktada duruyor. Dersin amacı 21. yüzyılda tasarımcının "yaratıcı" kimliğine ek olarak düşünür , öncü, ortak ve girişimci kimliklerine de yönelmek. Öğrenciler tasarımsal düşünme yöntemleri yardmıyla fikir bulma çalışmaları yapıyor, okuma, araştırma, sunum ve tartışmalar aracılığıyla tasarımın arka planına dair farkındalıklarını ve anlayışlarını geliştiriyorlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2022-2023 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2021-2022 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2020-2021 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2019-2020 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2018-2019 Tasarımsal Düşünme 3
Güz 2017-2018 Tasarımı Düşünmek 3
Güz 2016-2017 Tasarımı Düşünmek 3
Bahar 2010-2011 Cisimler ve Tasarımsal Yansımalar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :