Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VA 537 Deneysel Film ve Video 3 SU Kredi
Deneysel film ve video nedir? Genel uygulamalardan ve diğer işlerden farkları nelerdir? Diğer sanatsal çalışmalar ile yakın bağları nelerdir? Bu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Öğrenciler kısa deneysel video çalışmaları ile kendilerini yeni şekillerde ifade etmeyi deneyimleyeceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2011-2012 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2010-2011 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2006-2007 Deneysel Film ve Video 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :