Skip to main content
TR EN

Course Catalog

VA 505 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, sanat ve tasarım öğrencilerinin kendi yaratıcı faaliyetleri ve projeleri hakkında kuram geliştirebilmelerini ve etkili bir biçimde yazabilmelerini sağlamak amacı ile kurgulanmıştır. Kişisel çalışmaların kuramsal bir boyutta incelenmesi yetisinin yanı sıra öğrencilere sanat kuramı, sanat eleştirisi, sanat eğitimi, yeni medya, küratoryal çalışmalar gibi konu ile ilintili geniş alanlarda da araştırma yapabilme ve kuram üretebilme becerisini kazandırmak dersin bir diğer amacıdır. Bu alanın araştırma yöntemleri her ne kadar nitel sorgulama yöntemleri ve estetik bilimlerinin bir birleşimi olarak değerlendirilebilinse de, yapılan çalışmaların öznel nitelikleri göz önüne alındığında ilave bir takım yetilerin de devreye girmesi gerekeceği aşikardır. Bunların arasında kişisel yaratıcı faaliyetin ve projelerin belgelenmesi, ve bu görsel belgelerin hem yazılacak akademik metnin hem de akabinde kurgulanacak olan sunum belgesinin içinde ne şekilde yer almaları gerektiği de bu dersin öğrenim çıktıları arasında olacaktır. Ders ayrıca öğrencilerin araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2021-2022 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2020-2021 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2019-2020 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2017-2018 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Stüdyo Sanat ve Tasarımında Yazısal İfade Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Sanat ve Tasarım Kuramında Araştırma Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :