Skip to main content
TR EN

Course Catalog

TS 552 Kurucu Kuşaklar: Jön Türkler, İttihatçılar ve Kemalistler 3 SU Kredi
1950 yılına kadar Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal kültürü, kurumları, siyaseti ve ekonomisine şekil veren kurucu kuşaklar tabiri caizse Osmanlı İmparatorluğunun ‘alacakaranlığında’ yetişmiş kimselerdir. Formatif tecrübelerini sınırları daralmakta olan bir imparatorlukta yükselen milliyetçi akımlar, dünya piyasaları ile eklemlenme ve ‘katı olan her şeyi eriten’ modern reformların tesiri altında yaşamışlardır. Bu ders Jön Türk kavramının ortaya çıkışını bir başlangıç olarak alarak daha sonra ‘İttihatçı’ ve ‘Kemalist’ olarak da anılacak olan bir grup siyasi figürün fikirleri ve eylemleri ile günümüz Türkiye Cumhuriyetine nasıl şekil verdiklerini tartışır. Ders büyük oranda dönemin önemli figürleri ve onların fikirleri üzerine yazılmış olan İngilizce ikincil literatürden faydalanır ve buna ilaveten yer yer incelenecek olan kişilere dair birincil kaynak ve ego dökümanlara yer verir. Böylelikle ders Türkiye Çalışmaları alanının kimlik politikaları, Türk milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, yeni cumhuriyetin ekonomi politikaları ve kurumları gibi önde gelen konularını ele aldığı politik figürlerin penceresinden irdeleme fırsatı sunar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :