Skip to main content
TR EN

Course Catalog

TS 521 Türkiye İktisat Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders 1800’lerden günümüze uzanan süreçte Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği dönüşümleri yerel ve küresel ölçekte ortaya çıkan siyasi, toplumsal ve ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurarak incelemeyi amaçlar. Geç Osmanlı döneminde, imparatorluğun karşılaştığı ekonomik sorunlar ve merkezi hükümetin bu sorunlar karşısında takip ettiği politikalar; I. Dünya savaşı ve sonrasında ulusal ekonomiye geçiş; 1929 bunalımının etkisiyle şekillenen ekonomi modeli; 1980’lerde ekonomi politikalarında yaşanan paradigma değişikliği ve 21. yüzyıl Türkiye’sinin ekonomik yapısı ders kapsamında incelenecek konu başlıklarından bazılarıdır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Türkiye İktisat Tarihi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :