Skip to main content
TR EN

Course Catalog

TS 520 Dijital Beşeri Bilimler 3 SU Kredi
Bu ders, dijital beşeri bilimleri teorik ve pratik yaklaşımlarla ele alır. Dijital teknolojilerin beşeri bilimler ve sosyal bilimlerdeki farklı uygulama alanlarını inceler. Dijital beşeri bilimlere dair güncel yöntem ve teori tartışmalarına odaklanır. Sosyal ve beşeri bilimlerde “veri” tartışmasının ardından, veri yönetimi ve veri temizlemeye dair pratiklere yönelir. Dijital beşeri bilimlerin çok sayıda yönteminden dördü bu ders kapsamına dahil edilmiştir: Metin analizi, veri görselleştirme, ağ analizi, haritalandırma. Bu yöntemler tanıtıldıktan sonra, sınıf içinde ilgili yazılımlarla uygulanacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :