Skip to main content
TR EN

Course Catalog

TS 509 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri 3 SU Kredi
Tanzimat'la başlayıp Jön Türk Devrimi'ne kadar uzanan bu ders, öğrencilerin uzun on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı entelektüellerinin temel kavram ve fikirlerini öğrenmelerini sağlar. Siyasi meşruiyet ilkesindeki dönüşümler, özgürlük ve güvenlik arasındaki ilişki, anayasacılık, parlamentarizm, pozitivizm, radikalizm, muhafazakarlık, modern imparatorluk kavramı, toplumsal cinsiyet ve hukuki eşitlik talebi: tüm bunlar ve daha fazlası bu dersin içeriğini oluşturacaktır. Osmanlı entelektüel tarihinde öne çıkan, kadın ve "ihmal edilmiş" seslere ve birincil metinlere odaklanan bu ders, Osmanlı siyasi düşüncesi ve küresel entelektüel tarih alanını demokratikleştirmeyi ve genişletmeyi amaçlamaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2024-2025 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri 3
Güz 2023-2024 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :