Skip to main content
TR EN

Course Catalog

SOC 525 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3 SU Kredi
Bu ders ekonomik faaliyetlerin toplumsal anlamına işlevine ve yerine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bir giriş niteliği taşımaktadır. İncelenecek konular arasında küreselleşme, kapitalizm ve neoliberalizm; iş ve emek düzenleri; yönetimsellik, tüketim kültürü; mekan ve değer sanayisizleşme ve sınıf; ve kültürel ekonomi bulunmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3
Güz 2020-2021 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :