Skip to main content
TR EN

Course Catalog

SOC 513 Türk Toplumsal Düşüncesi 3 SU Kredi
Derste erken ve geç cumhuriyet döneminde ortaya çıkmış olan temel toplumsal ve siyasal düşünceler ele alınacaktır. Dersin ilk bölümünde doğu-batı, ielericilik- gericilik türünden çatışmacı düşüncelerin ışığında oluşturulmuş toplum ve hukuk modelleri üstünde durulacaktır. Ikinci bölümdeyse 1960 sonrası ortaya çıkmış, Mavi Anadolu, Siyasal İslam gibi düşünce akımları irdelenecek, yeni toplumsal ve siyasal düşünce kalıpları etrafında modernite, postmodernite, laiklik, Avrupa, Batıclık, küreselleşme, feminizm gibi kavramların nasıl anlaşıldığı sorgulanacaktır. Her akım öne çıkmış yazar ve düşünürlerin özgün metinleriyle çözümlenecek, o arada Türk edebiyatının sorunları nasıl kavrayıp yansıttığı üstünde de durulacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2008-2009 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2006-2007 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Bahar 2004-2005 Türk Toplumsal Düşüncesi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :