Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PUBL 503 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 SU Kredi
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş, fayda maliyet analizi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2014-2015 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2013-2014 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Yaz 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2012-2013 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 Nicel Araştırma Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: PUBL 503R
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :