Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3 SU Kredi
Kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında küresel eğilimler ( OECD ve AB vurgusuyla ); devletin işlevlerini sınırlayan/ etkisizleştiren etmenler ( patronaj, kayırmacılık türleri, yolsuzluk ); politika sürecine ilişkin temel kavramlar (yönetişim, bürokratik siyaset, kurumsal analiz, araçsal yaklaşım, rasyonel ?kamusal tercih ); politika oluşturma sürecinin evreleri (sorunu tanımlama, alternatif politikaların belirlenmesi, bir politikanın benimsenmesi ve meşrulaştırılması, uygulanması değerlendirilmesi ); örnek olaylar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2018-2019 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2017-2018 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2016-2017 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2015-2016 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2014-2015 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2013-2014 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2012-2013 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2011-2012 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :