Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 544 Gruplararası İlişkiler 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilere gruplararası süreçler ve ilişkiler alanına dair ileri bir anlayış kazandırmakta ve bu alandaki sosyal kimlikler, çoğunluk-azınlık grupları arasındaki ilişkiler, önyargı azaltma teknikleri, kolektif eylem, ve kültürlenme gibi özel konulara değinmektedir. Ders, sosyal psikoloji, politik psikoloji, ve gruplararası süreçler alanyazınındaki hem kuramsal hem de görgül araştırmalardan yola çıkarak, öğrencilere gruplararası ilişkiler hakkında derinlemesine bilgi edindirmekte, aynı zamanda gruplararası ilişkiler alanında tartışma ve yeni araştırma fikirleri geliştirmeye yönelik yetenekleri geliştirmeyi hedeflemektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2022-2023 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2021-2022 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2020-2021 Gruplararası İlişkiler 3
Bahar 2019-2020 Gruplararası İlişkiler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :