Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 543 Benlik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı, öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Benlik 3
Bahar 2022-2023 Benlik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :