Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 540 Yakın İlişkiler 3 SU Kredi
Bu derste yakın ilişkiler bilimindeki temel konular kapsanmaktadır. Sosyal psikoloji perspektifinden yakın ilişkilerdeki duygusal, bilişsel ve motivasyonel süreçler, başta bağlanma, karşılıklı bağımlılık, yükleme ve evrimsel yaklaşımlar olmak üzere yakın ilişkilerdeki temel kuramlar temelinde incelenmektedir. Aile içi ilişiklilerinden, arkadaşlığa, romantik ilişkilere kadar farklı yakın ilişki türlerindeki dinamikler ayrıntılarıyla irdelenmektedir. İlişkilerin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin süreçler kuramlar ve ilgili güncel görgül çalışmalar kapsamında ele alınmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Yakın İlişkiler 3
Bahar 2021-2022 Yakın İlişkiler 3
Bahar 2020-2021 Yakın İlişkiler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :