Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 524 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3 SU Kredi
Bu ders, doğumdan okul öncesi yıllara kadar bebeklik ve çocukluktaki dil gelişimine genel bir bakış sağlar. Sesbilgisel, anlambilimsel ve sözdizimsel beceriler dahil olmak üzere çocukların kazanımlarının kilometre taşları ve içeriği gözden geçirilecektir. Ana odak noktası, tipik tek dilli (monolingual) gelişim olacak, aynı zamanda iki dilli (bilingual) ve çok dilli (multilingual) geçmişlere sahip olarak büyüyen çocukların yanı sıra, konuşma ve diğer iletişim sorunları ile birlikte dil gelişimini de inceleyeceğiz. Çocukluğun ilk yıllarındaki dil gelişimi ile ilgili metodolojik ve teorik konuları ele alacağız. Eğitimde araştırma bulgularının etkileri de tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3
Güz 2021-2022 Bebeklik ve Çocuklukta Dil Gelişimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :