Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 507 EEG Yöntem ve Analizleri 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencinin deneyi tasarladığı, veri topladığı ve analizi gerçekleştirdiği proje temelli bir derstir. Dersin ilk kısmı EEG deneysel tasarımı ve veri toplama üzerine yoğunlaşır. Bu kısım öğrencilere EEG araştırmacılarının deneylerini tasarlarken yapacağı seçimleri araştırma sorusuna göre nasıl şekillendirmeleri gerektiğini öğretir. İkinci kısmı veri analizine ve sonuçların yorumlanmasına odaklanmaktadır. Öğrenciler, EEG’deki ön işleme mantığını, olaya ilişkin ve ilişki durum potansiyellerini, zaman-frekans güç analizlerini tek ve çok değişkenli olarak öğrenirler. Öğrenciler, sadece teorik öğrenmenin ötesinde, pratik uygulamalara dair beceriler de kazanırlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 EEG Yöntem ve Analizleri 3
Bahar 2022-2023 EEG Yöntem ve Analizleri (PSY510) 3
Bahar 2021-2022 EEG Yöntem ve Analizleri (PSY510) 3
Bahar 2020-2021 EEG Yöntem ve Analizleri (PSY510) 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :