Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 503 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler örtük ve seçkisiz faktör yapılarını içeren çok değişkenli analizlerde uzmanlık kazanırlar. Ders temel bileşen analizi ve açıklayıcı faktör analizi ile başlar ve hipotez test etme ve doğrulayıcı faktör analizi kullanımı için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) tekniğinin öğrenilmesi ile devam eder. Sonunda, öğrenciler karışık YEM testlerini ve bunların tekrar ölçümlü ve hiyerarşik veriye uygulamasını öğrenirler. Dönem boyunca öğrenciler farklı istatistik paket programları kullanarak gerçek veri setlerinin analizi üzerinden uygulama becerisi kazanırlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3
Bahar 2022-2023 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3
Bahar 2021-2022 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3
Bahar 2020-2021 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi II 3
Onkosul: PSY 502 - Doktora - En Az D
veya PSY 502 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :