Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PSY 502 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3 SU Kredi
Bu derste öğrenciler SPSS kullanarak genel doğrusal modellemeye dayalı temel istatistikleri uygulamalı olarak öğrenirler. Tek Yönlü Varyans Analizinden (ANOVA) ve regresyon türlerinden başlayarak ilgili SPSS tekniklerini ile farklı tekniklerin benzer sonuçları elde etmek için nasıl kullanıldığı işlenir. Öğrenciler, çok faktörlü varyans analizi, tekrarlı ölçümler, karışık modeli testler, ileri düzey ortak etki ve moderasyon analizlerinin yanı sıra, kovaryetlerin kullanıldığı sabit faktörlü analizleri, geleneksel bootstrap yaklaşımını, aracı değişkenli analizleri ve normal dağılım sayıltısını karşılamayan veriler için analizleri ve Bayes yaklaşımının temel ilklerini öğrenir ve uygularlar. Aynı zamanda, bu süreçte öğrenciler deneysel tasarım, ölçüm, güç analizi ve araştırma etiğinin detaylarını tartışarak öğrenirler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Güz 2022-2023 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Güz 2021-2022 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Güz 2020-2021 Psikoloji Bilimleri İçin Yöntem ve Veri Analizi I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :