Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PROJ 501 Güdümlü Proje 0 SU Kredi
Bu kredisiz seçimlik ders, özellikle yukarı sınıflardaki SSBF lisans (ve aynı zamanda lisansüstü) öğrencilerine, genellikle İnsan ve Toplum Bilimleri alanıyla ilişkili konu ve sorunlar üzerinde ve akademik bir yolgöstericilik çerçevesinde, belirli bir temaya odaklanmış, pratiğe yönelik araştırma ve uygulama (örneğin : kantitatif tarama; müfredat ve ders geliştirme; öğretmen eğitimi; ilk ve orta öğretim; çeşitli biçimleriyle açık öğretim veya elektronik öğretim; kültürel miras yönetimi; sergi, kazı veya gösteri tasarımı) tecrübeleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu gibi konu veya temaların, öğrencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat içinde sınamalarını sağlayacak, somut fırsat ve olanakların belirmesine bağlı olarak, bir sömestirden (veya yıldan) diğerine değişeceği kabul edilmelidir. Bazı durumlarda, en baştan öngörülmüş bir staj dönemi, ders yükümlülüklerinin tamamlanması açısından zorunlu sayılabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Güdümlü Proje 0
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS (2 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :