Skip to main content
TR EN

Course Catalog

POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimler felsefesine, araştırma sürecine ve siyaset biliminde temel araştırma yaklaşımlarına yöntemsel bir giriş sağlamaktadır. Araştırma kurgusu, veri toplama stratejileri, ve çıkarım mantığı irdelenmekte, araştırma tasarımı konusu değişik yaklaşımlardan örnekler üzerinden tartışılıp öğrencilerin bilimsel makale ve tez üretim ve değerlendirmesi sürecine dair uygulamalı bir tanışıklık sağlanması hedeflenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2023-2024 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2022-2023 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2021-2022 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2020-2021 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2019-2020 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2018-2019 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2017-2018 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2016-2017 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2015-2016 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2014-2015 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2013-2014 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2012-2013 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2011-2012 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 3
Güz 2010-2011 Siyasal Analiz ve Araştırma Kurgusu 3
Onkosul: __
Yankosul: POLS 529D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :