Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 592 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3 SU Kredi
Nanoyapı malzemeler, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Mezoskopik elektron sistemleri, uyumlu kuantum taşınımı, yerelleşme, evrensel iletkenlik salınımları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Nanoboyutlarda manyetizma, spin taşınımı. Taramalı tünelleme mikroskopisi ve ilgili teknikler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Güz 2010-2011 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2005-2006 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Bahar 2003-2004 Katı Hal Fiziğinde Güncel Konular 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :