Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 576 Yarıiletken Fiziği 3 SU Kredi
Katıların elektronik bant yapıları. Safsızlık halleri, fazlalık taşıyıcılar ve rekombinasyon. Enerji bant diagramları. Elektron taşınımı. p-n eklemi, bipolar ve alan etkisi transistörleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. Kuantum kuyuları, üstünörgüler. Kuantum aygıtları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :