Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 561 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3 SU Kredi
Yüksek enerjili fotonların madde ile etkileşmeleri: ionizasyon, bremsstrahlung, kompton saçılması, elektron-pozitron çift oluşumu, Çerenkov ışıması; bu etkileşmelerle oluşan foton spektrumları, nükleer etkileşmeler, kozmik ışınlar ve atmosferdeki etkileşmeleri; manyetik alanda yüklü parçacıkların dinamiği ve difüzyonu, sinkrotron ışıması, manyetik akı donması, manyetik difüzyon; yıldızlararası ortamda gaz ve manyetik alan; yüklü parçacıkların hızlanma mekanizmaları, Galakside elektron, proton ve çekirdeklerin enerji spektrumları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2020-2021 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2017-2018 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2015-2016 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2014-2015 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2011-2012 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2009-2010 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Bahar 2007-2008 Yüksek Enerji Astrofiziği I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :