Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 555 Yoğun Madde Fiziği I 3 SU Kredi
Kristal yapıları, kristal simetrisi ve grup kuramı, fononlar ve kristallerin ısıl özellikleri, serbest elektron modeli, periyodik potansiyelde elektronlar, Bloch teoremi, yalıtkan, metal, yarımetal ve yarıiletkenlerin yapıları, enerji bantları, pseudopotansiyel ve sıkı bağlanma hesapları, Fermi yüzeyleri, manyetik alanda elektronlar, deHaas-van Alphen etkisi, temel uyarılmalar, safsızlık halleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2014-2015 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2012-2013 Yoğun Madde Fiziği I 3
Güz 2010-2011 Yoğun Madde Fiziği I 3
Bahar 2008-2009 Yoğun Madde Fiziği I 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :