Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 553 Düşük Sıcaklıklar Fiziği 3 SU Kredi
Mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda deneysel teknikler; fiziksel niceliklerin ölçülmesi; malzemelerin ısıl, manyetik ve elektriksel taşınım özellikleri; He3 ve He4'ün özellikleri. Üstünakışkanlık ve üstüniletkenlik.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :