Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 550 Mezoskopik Fizik 3 SU Kredi
Düşük boyutlu sistemlerde ve nanoyapılarda kuantum etkileri, sözde iki boyutlu sistemler ve süperörgüler, kuantum telleri, kuantum noktaları. Kuantum taşınım kuramı, Kubo denklemi, yerelleşme, evrensel iletkenlik dalgalanmaları, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olguları. Quantum Hall etkileri. Kondo etkisi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Mezoskopik Fizik 3
Güz 2014-2015 Mezoskopik Fizik 3
Güz 2009-2010 Mezoskopik Fizik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :