Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 548 Optoelektronik ve Fotonik 3 SU Kredi
Optoelektronik için malzemeler, yarıiletkenlerde optik süreçler, emilim ve isinim, geçiş sıklığı ve taşıyıcı ömrü, Işık Saçan Diyot (LED) ilkeleri, lazerler, ışık algılayıcılar, elektro-optik modülatörler ve güneş hücreleri. Optoelektronik tümleşik devreler. Optoelektronik olaylarla ilgili tasarımlar, gösterimler ve projeler
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :