Skip to main content
TR EN

Course Catalog

PHYS 533 Atom ve Molekül Fiziği 3 SU Kredi
Üç boyutlu Schrödinger denklemi, tek elektronlu atom, spin, spin-yörünge bağlaşımı, göreceli düzeltmeler, ince yapı, spektroskopik sınıflandırma, hiperince yapı, radyatif geçişler ve seçilim kuralları, Pauli prensibi ve periyodik cetvel, çok elektronlu atomlar, Hartree-Fock alanı, LS ve j-j bağlaşımı, Zeeman etkisi, kimyasal bağlanma, moleküllerin enerji durumları, van der Waals kuvvetleri, kristaller, katılarda bant yapısı.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :